საქართველოს თმის ტრანსპლატოლოგიისა & ტრიქოლოგიის ასოციაცია

Georgian Hair Transplantation & Trichology Association

სერვისები

სამედიცინო ექსპერტიზა

ჩვენ ვატარებთ სამედიცინო ექსპერტიზას თმიან საფარველზე კერძო დაკვეთითა და სახელმწიფო მოთხოვნით

მოთხოვნითი დასკვნა

სამედიცინო დასკვნა თმის გადანერგვასა და მკურნალობასთან დაკავშირებით

ჩვენი ასოციაციის შესახებ

იხილეთ ინფორმაცია