ჩვენ შესახებ

 საქართველოს თმის ტრანსპლანტოლოგთა და ტრიქოლოგთა ასოციაცია (GHTTA – Georgian Hair Transplantologist and Trichologist Association)  არის არაკომერციული, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 2005 წელს. 

     ასოციაციის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში თმის ტრანსპლანტაციისა და ტრიქოლოგიის დარგების განვითარებას. 
     ასოციაციის ბაზაზე შექმნილია თმის ტრანსპლანტაციისა და ტრიქოლოგიის მიმართულებით თანამედროვე გაიდლაინები.

ასოციაციის პრეზიდენტი მედიცინის დოქტორი ირაკლი ბებიაშვილი

თმის ტრანსპლანტაციის პიონერი საქართველოში

კლინიკა „ჰეალაინ ინტერნეიშენალის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი, თმის ტრანსპლანტაციის  FUE (ფოლიკულების გაერთიანების ექსტრაქცია) მეთოდით პიონერი.

30 წლიანი გამოცდილება

თმის ტრანსპლანტაციის 19 წლიანი გამოცდილება, ქირურგიული მიმართულებით 30 წლიანი პრაქტიკა.

ჩვენი ისტორია

ლორემ იპსუმ

ლორემ იპსუმ დროშების
პოპულარობით ოფისი ძაღლს, 

ლორემ იპსუმ დროშების პოპულარობით ოფისი ძაღლს, ნაფოტით ცოდვააო, შიკრიკის თავისუფლად საჭეს აგებულ შეწუხდები,

ლორემ იპსუმ

ლორემ იპსუმ დროშების
პოპულარობით ოფისი ძაღლს, 

ლორემ იპსუმ დროშების პოპულარობით ოფისი ძაღლს, ნაფოტით ცოდვააო, შიკრიკის თავისუფლად საჭეს აგებულ შეწუხდები,

ლორემ იპსუმ

ლორემ იპსუმ დროშების
პოპულარობით ოფისი ძაღლს, 

ლორემ იპსუმ დროშების პოპულარობით ოფისი ძაღლს, ნაფოტით ცოდვააო, შიკრიკის თავისუფლად საჭეს აგებულ შეწუხდები,

ლორემ იპსუმ
UI/UX Design
Web design and development
Graphic design
Mobile App Development
Motion Design
Interaction Design

ასოციაციის გამგეობის წევრები

ირაკლი ბებიაშივლი

ქეთევან ჭუჭულაშვილი

პაატა მახარაშვილი

ლელა გეწაძე

მაია ქარდავა

დარეჯან სუდაძე

მაია მჭედლიშვილი

ნინო ჩაკაბერია

მაია პაიკიძე

გახდი ჩვენი ასოციაციის წევრი

ლორემ იპსუმ დროშების პოპულარობით ოფისი ძაღლს, ნაფოტით ცოდვააო, შიკრიკის თავისუფლად საჭეს აგებულ შეწუხდები, მმბავია პიანინო დამჭირდებაო მეგობარსა. თათქარიძესა მმბავია ვრანგლერით ამათზე დაფეთებულ, იხედება ქცევას დავცალიერებულვარ, საჭეს, საყვარელსა გასრესილ შემოსძახა შიშისმომგვრელი საქმეს. .